Общи условия за настаняване на български и чуждестранни туристи.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. КАК ДА НАПРАВИТЕ РЕЗЕРВАЦИЯ
1.1. Резервация за СПА Хотел Калиста бихте могли да направите по един от следните начини:
 • пишете ни на e-mail: office@spahotelcalista.com ;
 • пратете запитване от формата за контакт на нашия сайт;
 • обадете се на телефон: +359 884 44 82 89;
 • заповядайте на място в хотела.

1.2. След като получим и обработим Вашата заявка, ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим възможността за настаняване.
1.3. Справка за направената резервацията ще получите на посочен от Вас e-mail. В нея се описват типа и броя на резервираните стаи, датата на настаняване и напускане на хотела, броя на възрастните и децата посочени в заявката за резервация, базата на изхранване и дължимата сума.
1.4. По преценка на хотела, като изискуем гарантиращ депозит, може да бъде посочена сума, която следва да преведете преди настаняването в размер на не повече от 50 (петдесет) % от общата сума по резервацията. Плащане от Ваша страна очакваме в рамките на 3 (три) работни дни след изпращането на нашия e – mail (освен ако между страните, не е договорен друг срок). Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация, e платим в деня на настаняване. При желание да отмените резервация, по която има преведен гарантиращ депозит се прилагат санкции, описани по-долу в условията за анулации.
1.5. При изискан предварително депозит, Вашата резервация е валидна и се счита за окончателно ПОТВЪРДЕНА след извършване на посоченото плащане по конкретната заявка и получаване на потвърждение за нея по e – mail.
1.6. При неизвършено плащане в рамките на описания срок, хотелът запазва правото си да анулира направена резервация.2. УСЛОВИЯ ЗА АНУЛАЦИИ
2.1. Анулация на направена от Вас резервация, можете да напрвите по един от следните начини:
 • пишете ни на e-mail: office@spahotelcalista.com ;
 • уведомете ни от формата за контакт на нашия сайт;

2.2. При анулация на потвърдена резервация до 10 (десет) дни преди пристигане, клиентът не дължи неустойка, освен в случаите на направена резервация по специални празнични пакети, в които допълнително са описани сроковете за резервации и анулации.
2.3. При анулация на резервацията 10 (десет), но не по-малко от 3(три) дни преди пристигане, дължите неустойка в размер на 50 (петдесет) % от общата сума платена като
депозит.
2.4. При анулация на резервацията в срок по-кратък от 72 (седемдесет и два) часа преди настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването, сумата платена
предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.
2.5. СПА Хотел Калиста запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от хотелиера причини.
В тези случаи хотелиерът:
 • Предлага на клиента настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени.
 • Възстановява платения от клиента депозит в 30 (тридесет) - дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия.

3. УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ
3.1. Часове за настаняване и освобождаване на стаите:
 • Настаняване: всеки ден след 14:00 ч.
 • Освобождаване на стаите: от понеделник до петък до 12:00 ч.
 • Освобождаване на стаите: в неделя до 16:00 ч.

При по-късно освобождаване на стаята първият просрочен час подлежи на заплащане в размер на 10 (десет)% от стойноста на нощувката, вторият просрочен час на 50(петдесет)% и третият и повече часове на 100 (сто)%. Резервациите се пазят до 24:00 ч. на съответния ден на пристигане.
3.2. Домашни любимци не се настаняват.
3.3. Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите. Предоставените от Вас данни са защитени,
съгласно Закона за Защита на Личните Данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на
установените изисквания на Закона за Туризма. Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с Вашата резервация и няма да бъде предоставяна за други цели.

4. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЛАЩАНЕ
 • В брой в хотела
 • С дебитна или кредитна карта в хотела
 • За гарантиращи депозити по резервации - Банков превод по следната банкова сметка:
  PROCREDIT BANK
  BIC PRCBBGSF
  IBAN: BG49PRCB92301025738816

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
5.1. СПА Хотел Калиста поема задължението да предостави на клиента в пълен размер заявените и заплатените от него услуги.
5.2. СПА Хотел Калиста се задължава да не променя цената на заплатените от клиента услуги, освен в изключителни случаи, когато това е икономически обосновано.
5.3. СПА Хотел Калиста не носи отговорност за вреди, причинени от действия на трети лица.
5.4. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място в хотела за отстраняване на слабостите. Предявяването се извършва в писмена форма. В случай, че претенциите не бъдат удовлетворени, клиентът следва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 3 (три) работни дни след съставянето му клиентът ще получи официалното становище по проблема от управата на хотела.5.5. Когато клиентът прави резервация, встъпва в договорни отношения със СПА Хотел Калиста и приема общите условия на СПА Хотел Калиста. Клиентите, ползващи услугите на СПА Хотел Калиста следва да бъдат пълнолетни според българското законодателство /навършили 18 (осемнадесет) години/. Деца се допускат единствено, в случай, че са придружени от родителите си или други законни представители.
5.6. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на клиента, не се възстановяват.
5.7. Всички цени, обявени в сайта на СПА Хотел Калиста, както и в e-mail съобщенията на хотела, изпратени до клиента, са в български лева с включен ДДС и туристически данък. В някои случаи е възможно да са обвързани с други предложения, промоции и условия. При необходимост от допълнителна информация относно нашите предложения, екипът ни е на разположение
5.8. Разходите за допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена и трябва де се заплатят отделно в хотела.
5.9. Хотелът не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от стаите, ресторантите или басейна, както и за щети, причинени от трети лица.
5.10. Клиентът поема отговорността да спазва общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в хотела. Всички разходи за причинени материални щети към хотела се дължат от клиента.
5.11. Клиентите са длъжни да не оставят децата си без надзор на територията на СПА Хотел Калиста. Хотелът не носи отговорност за лица под 18 год. оставени без надзор.
5.12. СПА Хотел Калиста си запазва правото да променя информацията в тази страница и общите условия по всяко време. Въпреки, че се полагат всички усилия за предоставяне на вярна и точна информация, това не винаги може да бъде гарантирано.
5.13. По всички спорове и правни въпроси, неуредени с настоящите Общи условия и възникнали във връзка с използването на сайта www.spahotelcalista.com, в сила са законовите задължителни разпоредби в Република България.