Електротерапия Електротерапия Електротерапия
Д-Р ЙОРДАН ГЕЧЕВ
Вертебролог и специалист "Физиотерапия, Рехабилитация и Курортология", автор на учебника по гръбначни заболявания "Основи на вертебрологията", управител на МЦ "Павел Баня" ЕООД.

МЦ "ПАВЕЛ БАНЯ" ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ. В него работят 36 лекари - специалисти от всички области на медицината, от които шест с призната специалност "Физикална медицина и рехабилитация"

Лекарите физиотерапевти притежават завиден опит, натрупан през годините на тяхната лекарска практика в националния курорт - гр. Павел Баня, с насоченост към заболяванията на опорно - двигателния апарат, гръбначните заболявания и заболяванията на периферната нервна система.

В СПА хотел "Калиста" се прилагат всички видове лечебни комплекси, характерни за лечебния процес в гр. Павел Баня.

  • Апаратите с които разполага базата, са с високоефективни характеристики и отговарят на съвременните изисквания. Процедурите се осъществяват с няколко вида ток: прав, галваничен и променлив, с различна честота.
  • Електропроцедурите подобряват кръвообръщението, действат антисептично, подобряват храненето на тъканите, стимулират периферната нервна система, намаляват мускулните спазми.
  • Магнитотерапията оказва изключително добро противовъзпалително и болкоуспокоително действие при заболявания на опорнодвигателния апарат, следфрактурни състояния и заболявания на периферната нервна система.