Курортът Старозагорски минерални бани е разположен в Задбалканската балнео – климатична нископланинска зона, обхващаща курорти и обекти в Задбалканския нископланински климатичен район и някои по- високо разположени подбалкански полета, с надморска височина 400-500 м, като Момин проход, Долна баня, Баня, Стрелча, Павел баня.

Класификационната формула на минералната вода в курорта Старозагорски минерални бани е IV – 44.

Наименованието на минералната вода в курорта Старозагорски минерални бани е слабо минерализирана /акротермална/ хипертермална вода с неутрална реакция и спада към въглекиселите минерални води, съдържаща 60 mg /l СО 2 и минерализация 498 mg /l..

ПОКАЗАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

І. Вертеброгенни (произлизащи от гръбначния стълб) болестни изменения и такива на периферните нерви
ІI. Дегенеративни, ставни и околоставни възпалителни заболявания
IІI. Състояние след травматични и ортопедични заболявания
ІV. Заболявания на централната нервна система